Det er altså farligt tidskrævende at slå et eller andet op på http://wikipedia.dk/

Jeg slog Schweiz op. Så læser man lidt om det og glor på nogle fotos. Efter at have konstateret at sprogene tysk, fransk, italiensk og rætoromansk er de 4 officielle sprog i landet, så kommer man lige til at trykke ind på byerne Bern, Luzern, nabolandet fyrstendømmet Lichtenstein og tilbage igen, så kommer man til at trykke på Schengen-samarbejdet og efter at have opdaget at den tyske kommune Büsingen am Hochrhein ligger som en enklave i Schweiz kommer man til at trykke på Grønland. Efter at have gloet på tekst og fotos, kommer man til at læse om Hans Ø, opdager at der findes en ø der hedder Kaffeklubben Ø og ender med at trykke på Kalaallit Nunaata Radioa (KNR). Efter at have konstateret, at der er 4 timers tidsforskel på Grønland og Danmarks Radio – ender man hos DR, hvor jeg af hvem-ved-hvilken grund vælger at ville vide mere om Kalundborg Radiofonistation! Belært med at mellembølgebåndet er mellem 535 kHz og 1705 kHz, at Mellembølgeprogrammets analoge udsendelser ophører i 2010 og at stålgittermasten under langbølgesenderen i Kalundborg er bygget Nakskov Skibsværft, gik jeg tilbage til DR og klikkede på fjernsyn. Nu ved jeg dog godt hvad et fjernsyn er, da vi ejer 8 stk., så pludselig læser man om de 3 forskellige farve-tv systemer der er: NTSC, PAL og SECAM. Glædeligt (?) overrasket over at PAL er det bedste system hentede jeg en cola i køleskabet, kiggede på mit tyske 4-cifrede 7-segmentsur af mærket Marlene og konstaterede at jeg havde siddet her længe og ikke lært meget om Schweiz’ sydlige jernbaneforbindelser, som vistnok egentlig var mit mål…

Jeg anede ikke, at jeg overhovedet havde lyst til at vide noget som helst om nogle af disse ting… Havde jeg egentlig det? Eller spildte jeg bare nogle timer? Og er jeg kommet med så mange korte facts og detaljer at det er helt udetaljeret alligevel? Svaret er ja.